Product
Pirfenidone
Pirfenidone

Product Name: Pirfenidone

CAS NO: 53179-13-8

Purity: 99%

Molecular Formula: C12H11NO

490
vincamine
vincamine

Product Name: vincamine

CAS NO: 1617-90-9

Purity: 99%

Molecular Formula: C21H26N2O3

2414
Vinpocetine
Vinpocetine

Product Name: Vinpocetine

CAS NO: 42971-09-5

Purity: EP (98.5-101.5%)

Molecular Formula: C22H26N2O2

2732
Adrafinil
Adrafinil

Product Name: Adrafinil

CAS NO: 63547-13-7

Purity: 99.00%

Molecular Formula: C15H15NO3S

399
Vanillin
Vanillin

Product Name: Vanillin

CAS NO: 121-33-5

Purity: 99%

Molecular Formula: C8H8O3

442
Sodium Formate
Sodium Formate

Product Name: Sodium Formate

CAS NO: 141-53-7

Purity: 98.0%

Molecular Formula: HCOONa

430
Potassium Formate
Potassium Formate

Product Name: Potassium Formate

CAS NO: 590-29-4

Purity: 97.0%/75.0%

Molecular Formula: CHKO2

428
Hydroquinone
Hydroquinone

Product Name: Hydroquinone

CAS NO: 123-31-9

Purity: 99.5%

Molecular Formula: C6H6O2

406
1,4-Dimethoxybenzene
1,4-Dimethoxybenzene

Product Name: 1,4-Dimethoxybenzene

CAS NO: 150-78-7

Purity: 99.0%

Molecular Formula: C8H10O2

2384
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine HCI
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine HCI

Product Name: 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine HCI

CAS NO: 5464-78-8

Purity: 99%

Molecular Formula:

2327
3,5-Dibenzyloxyacetophenone
3,5-Dibenzyloxyacetophenone

Product Name: 3,5-Dibenzyloxyacetophenone

CAS NO: 28924-21-2

Purity: 99%

Molecular Formula: C22H20O3

437
2-Piperidone
2-Piperidone

Product Name: 2-Piperidone

CAS NO: 675-20-7

Purity: 99%

Molecular Formula: C5H9NO

1761
Roflumilast
Roflumilast

Product Name: Roflumilast

CAS NO: 162401-32-3

Purity: 99%

Molecular Formula: C17H14Cl2F2N2O3

511
Hydroxytyrosol
Hydroxytyrosol

Product Name: Hydroxytyrosol

CAS NO: 10597-60-1

Purity: 98.0%

Molecular Formula: C8H10O3

443
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde

Product Name: 3,4-Bis-(benzyloxy)-benzaldehyde

CAS NO: 5447-02-9

Purity: 99%

Molecular Formula: C21H18O3

459
2/3
Contact Us
Phone : +86-400-998-2989;+86-574-89219605
Fax : +86-574-89219600
Email : sales@jinjingroup.com
Address : Wujiaguan industrial garden, Hejin, Shanxi